Membres de la Junta de govern

Presidenta_  Sra. ROSA NÚRIA ALEIXANDRE CERAROLS
Vicepresident_  Sr. JOSEP BRUNSÓ TEIXIDOR
Secretària_  Sra. XÈNIA PLANAS PUJOL
Tresorera_  Sra. ANNA CERVIÀ TORRAS
Vicetresorera i Vocal d’Adjunts_ Sra. MARTA JUNCAROL ROURA
Vocal al Consell Català_  Sra. ANNA JUBERO CAPDEFERRO
Vocal d’Oficina de Farmàcia_  Sra. CARLA CARRERAS SUREDA
Vocal de Farmacèutics Titulars i Tècnics i Salut Pública_  Sra. M. CARME FRIGOLÉ OLIVER
Vocal d’Anàlisis Clínics_  Sra. MERCÈ ALSIUS SUÑER
Vocal de Farmàcia Hospitalària_  Sra. CRISTINA TORO BLANCH
Vocal de Distribució i centres de distribució de Medicaments d’ús animal_  Sra. ESTHER GONZÁLEZ LASSALLE
Vocal d’Indústria_  Sr. ESTEVE ALSIUS SUÑER
Vocal d’Ortopèdia_  Sr. JORDI GISPERT ESPADALÉ
Vocal d’Òptica i Dermofarmàcia_  Sra. MARINA NOGUER MARTORELL
Vocal de Formació_  Sra. MARTA GENÍS RIGALL
Vocal d’Alimentació, Fitoteràpia i Homeopatia_  Sra. LÍDIA VIDAL PRUJÀ