Estructura administrativa

RECEPCIÓ
Isabel Illa _  recepcio@cofgi.cat

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ
· Col·legiacions i Assegurança RC: Belén Izaga _ gestiocol@cofgi.cat
· Tramitació compraventa de farmàcies: Belén Izaga _ gestiocol@cofgi.cat
· Tramitació obertures, trasllats farmàcies: Laura Lorite _  expedients@cofgi.cat
· Farmàcies en servei d’urgències: Laura Lorite _  guardies@cofgi.cat
·
 Gestió interna col·legial: Virginia Martín _ activitats@cofgi.cat

ÀREA COMPTABILITAT I FACTURACIÓ
· Comptabilitat: Carla del Pozo _  comptabilitat@cofgi.cat
· Facturació receptes: Virginia Martín _ facturacio@cofgi.cat

ÀREA INFORMÀTICA
· Projectes tecnològics: Miquel Costa _  informatica@cofgi.cat

ÀREA TÈCNICA-FARMACÈUTICA
· CIM (Centre Informació Medicaments): Anna Terricabras, Núria Bou _  cim@cofgi.cat

SECRETÀRIA TÈCNICA
Laura Albert _  cofgirona@cofgi.cat

GERÈNCIA COL·LEGIAL
Sílvia Cabarrocas _  gerencia@cofgi.cat